“LA RAJOLETA”  LA BÒBILA-MUSEU D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT

01/05/2023
Els dos forns d’ampolla de la Rajoleta, visibles des de l’exterior del recinte. Totes les fotos són de l’autor (2023). Els esquemes són de la Rajoleta

La Rajoleta és el nom amb que es coneixia col·loquialment la indústria de ceràmica tècnica Pujol  i Bausís, d’Esplugues de Llobregat. No se sol considerar la indústria ceràmica com a indústria química, però l’activitat ceràmica és una bona mostra de reaccions químiques entre sòlids, molt complexes de caracteritzar:  es parteix de matèries primeres naturals de composició que pot ser variable, i el tractament i control dels processos ceràmics no és senzill, a diferència d’altres processos químics.

Les unitats de producció de les peces ceràmiques són les bòbiles, indústries tradicionals que solien ser prop de les mines o jaciments d’argila, que era la primera matèria a partir de la que s’obtenien les peces ceràmiques. Bàsicament n’hi ha de quatre tipus i usos: la ceràmica per a la construcció, com teules o maons -també denominades teuleries-, o rajoles per a decoració;   la ceràmica per a usos domèstics, com àmfores, plats o cassoles; la ceràmica sanitària per a banys i cuines;  i la ceràmica tècnica per a usos variats a diferents indústries.

L’argila és la matèria primera de gairebé tota la indústria ceràmica. És una estructura complexa de silicats d’alumini, magnesi, sodi, potassi o ferro. Es pot dispersar en aigua donant sistemes col·loidals plàstics  que permeten treballar la massa i donar-li les formes desitjades. El procés de la ceràmica consisteix en el tractament tèrmic d’una massa d’argila i aigua, que primer es desseca i deshidrata, i a més temperatura es descompon donant caolí (silicat d’alumini Si2O7Al2) i alúmina Al2O3. A uns 1100ºC aquests dos compostos reaccionen i donen compostos com la sillimanita SiO5Al2 o la mullita Si2O13Al6, que són els components principals de les peces ceràmiques. Encara a més temperatura part de la massa es pot fondre i donar vidres. Segons quina sigui la primera matèria i la temperatura de treball s’obtenen els productes porosos (maons, teules, terrissa), els productes de pasta compacta (gres o porcellana) o els refractaris.

Restes del forn rectangular, el més antic

El procés de fabricació de peces ceràmiques consta sempre de les etapes següents:  pastat de l’argila amb aigua per tal d’obtenir una massa plàstica que permeti donar forma a la peça. Cocció de la peça en un forn per obtenir la peça de la forma i la resistència desitjades.. La peça en aquest moment es denomina bescuit, i és més o menys porosa depenent de les característiques de l’argila usada i del temps i la temperatura de cocció. Si es desitja una peça amb acabat vitri, o acolorida o impermeable, cal recobrir la peça amb una capa de pigment, i caldrà una segona cocció per incorporar adequadament aquesta capa addicional a la peça.

La indústria ceràmica és probablement la més antiga existent, i va desenvolupar-se un cop al neolític es va poder dominar la producció i gestió del foc.  Les bòbiles es van situar inicialment als llocs on es podia disposar d’una argila de qualitat, d’aigua per pastar, i de combustible per coure les peces. Inicialment es feia servir llenya o carbó, però les bòbiles industrials funcionen en continu i amb combustibles com gasoli o gas natural, que permeten una regulació millor i una producció constant.

Les grans rajoleries industrials de Castelló i Vila-Real són plantes automatitzades, integrades energèticament, i amb unitats d’I+D molt desenvolupades. L’empresa ceràmica Gres Catalán, fundada el 1911 a Calaf, va plegar el 2013, així com altres ceràmiques importants. Roca Radiadores, a Gavà, inicià la fabricació  de ceràmica sanitària el 1936 i segueix en ple desenvolupament per tot el món. En canvi la ceràmica industrial i de refractaris de Cucurny, a Montmeló, va tancar fa any.  L’activitat de ceràmica tradicional segueix a algunes localitats com la Bisbal d’Empordà, Breda o Verdú.

Pel que fa a la Rajoleta, l’any 1858 els francesos Marius Jourdan i Jean Terrada fundaren la bòbila, que el 1876 fou comprada per Jaume Pujol i Bausís. seguit del seu fill Pau Pujol i Vilà. S’especialitzaren en ceràmica decorativa per a la construcció, i treballaren per a tots els arquitectes del modernisme i el noucentisme català, com Gaudí, Puig i Cadafalch, o Domènech i Muntaner.. Després de la guerra civil l’empresa es denomina Cerámicas Pujol y Baucís (sic), que finalment tanca el 1984 quan tenia el nom de Ceràmica Vallvé, pel darrer propietari Narcís Vallvé. Un cop abandonada l’activitat industrial, el 1994 comença una reconstrucció parcial i reconversió en museu, i des del 2007 el Museu de Ceràmica La Rajoleta és museu col·laborador del Museu Nacional de Ciència i Tecnica de Catalunya (MNACTEC) [+]

Esquema del forn rectangular

La visita a la Rajoleta és especialment interessant perquè tenen deu forns de quatre tipus diferents, cosa poc habitual en les bòbiles.  Es descriuran a continuació tots quatre tipus, que es denominen forn rectangular, forn de daurats, forn àrab i forn d’ampolla. Tots tenen similtuds: hi ha una zona de combustió o fumeral on crema el combustible, típicament llenya però no a tots els forns. Els fums calents, fins a 900ºC van a la zona on hi ha ubicades i ben ordenades sense tocar-se les peces que s’han de coure, i finalment els fums surten per la xemeneia. Tot el procés podia durar molts dies, per la lentitud del procés de col·locació de les peces no cuites, que calia fer amb cura per omplir al màxim el forn i que les peces no es toquéssin ni es deforméssin.  La cocció durava uns quants dies també, i finalment venia el procés de refredament, també lent. Tot plegat podia durar quinze dies o més.

El forn rectangular és el més simple i primitiu, amb una fogaina i una cambra de cocció superior. És de difícil regulació.  De forns àrabs a la Rajoleta n’hi ha sis, dos dels quals enormes, que es van descobrir no fa massa anys perquè estaven enterrats. L’esquema mostra un forn amb la càrrega a mig coure. Podia haver-hi seccions internes per regular millor les coccions. Per la part superior es podia obrir una boca per on treure mostres i controlar la cocció [+]

Forn de daurats. A la dreta, les restes del forn. Al fons, reproducció del forn, actualment operatiu.

El forn de daurats és un forn complementari per a les peces que requereixen un revestiment o una capa de pigment, algunes amb reflexes daurats.

Finalment, els més moderns (1913-19) són els dos forns d’ampolla, per la seva forma.  Tenen al seu interior dues cambres de cocció, i els fums calents passen de l’una a l’altra i finalment surten per la xemeneia. El combustible era carbó, però més endavant es va substituir per fueloil, més fàcilment regulable i que permetia temperatures superiors. Aquests forns eren destinats a la fabricació de gres i de porcellana, que requereixen temperatures superiors.

Des de l’exterior del recinte es poden veure els dos forns d’ampolla i la xemeneia d’una màquina de vapor auxiliar. La resta d’equipament és visitable a l’interior de l’edifici modern annex [+] . Hi ha també molt a prop el museu Can Tinturé, on hi ha una colecció de rajoles de Salvador Miquel  fetes a la Rajoleta o d’altres origens al llarg dels anys. [+] . Els dos centres són a Esplugues de Llobregat, al carrer de l’Església 36. A la web indicada hi ha els horaris i dates de visita.

Esquema dels forns àrabs amb les peces apilades a l’interior.
Cambra superior de cocció d’un dels grans forns àrabs.
Esquema dels forns d’ampolla, amb dues cambres de cocció

LA QUÍMICA A LA CUINA

01/06/2022

Finalment en català !.


Textos Introbables 8.09. RECENSIÓ DEL LLIBRE SOBRE PSEUDOCIÈNCIA PER A LA REVISTA MÈTODE (2021)

04/05/2022

El darrer dels Textos Introbables és també una recensió del llibre de dos col·legues i amics, i naturalment el deixo bé també, perquè és també un bon llibre.


Textos Introbables 8.08. RECENSIÓ D'”EXPLORACIONS PEL PLANETA MENJAR” (2021)

02/05/2022

Recensió del llibre d’un col·lega, i naturalment el deixo bé perquè és un bon llibre.


Textos Introbables 8.07. ISAAC ASIMOV I ELS LÍMITS DE LA DIVULGACIÓ (2020)

29/04/2022

Per què Isaac Asimov mai no va intentar divulgar mai la física ni la química quàntiques?. Aquí, una possible explicació.


Textos Introbables 8.06. PER QUÈ HI HA TANTS METALLS A LA TAULA PERIÒDICA? (2020)

27/04/2022

Pot semblar una pregunta molt tonta, però no és tan fàcil de respondre. A Mataró s’hi van interessar.


Textos Introbables 8.05. LA RECERCA ENS VA FER SAPIENS (2019)

25/04/2022

Sota aquest títol solemne hi ha una introducció a una sessió de presentació de treballs de recerca de secundària a Santa Coloma de Farners.


Textos Introbables 7.08. ALS JULIOLS, CIÈNCIA REFRESCANT. CAPÍTOL DE LLIBRE (2016)

01/04/2022

Un text on explico la meva vida al llarg dels mesos de juliol dels darrers deu anys. Va sortir editat en un llibre institucional de la UB.


Textos Introbables 7.03. EL QUE TOTHOM HA DE SABER DE QUÍMICA. ARTICLE PER A PERSPECTIVA ESCOLAR (2015)

21/03/2022

Juntament amb el Text Introbable 6.13 és un compendi mínim del que tot alumne que acabi la ESO hauria de saber de química.


Textos Introbables 6.07 XOCOLATOLOGIA EXPERIMENTAL. UNA CLASSE DE CIÈNCIA I CUINA (2013)

28/02/2022

Introbable, aquest text no és. Es pot comprar el llibe on és inclòs a Edicions UB. Però no es troba per Internet, que jo sàpiga, i això ja el fa introbable als ulls de molta gent. Correspon a un curs col·lectiu sobre la xocolata, que es va fer al Museu de la Xocolata ara fa uns anys. M’agrada el començament, en que un extraterrestre… però paro: llegeix el text.